Nebankovní online půjčky bez ručitele ihned na účet

ihned na účet

Rychlá půjčka bez spoluručitele | spoluručení

Nebankovní půjčky bez ručitele, případně bez nahlížení do registru | poplatku | doložení příjmu a podobně jsou rychle poskytované spotřebitelské úvěry pro případ nenadálého a krátkodobého nedostatku financí. Cílem je překlenout období bez peněz malou | drobnou a krátkodobou finanční injekcí s okamžitým schválením a následným připsáním ihned na účet tak, aby umožnily běžný každodenní život až do návratu k běžným životním a finančním podmínkám.

Na druhé straně pak jsou úvěry poskytující vyšší částky / obnos v řádech desetitisíců a statisíců korun na pokrytí investičních a dlouhodobých potřeb typicky s nějakou formou zajištění. Spotřebitelské úvěry se zástavou dávají ze své podstaty možnost získat nejvyšší částky (navíc bez případné kontroly dokladů o minimálním příjmu) například pro zastavení, odvrácení a vyřešení exekuce. Pokud bude následovat bezproblémový průběh plánu umoření závazků, případně konsolidace / refinancování těch všech nebo alespoň většiny existujících dluhů do jedné jediné půjčky s NIŽŠÍM úrokem a VÝHODNĚJŠÍM splátkovým kalendářem, pravděpodobnost uchování nebo případně jiné formy záchrany soukromého majektu VÝZNAMNĚ vzroste.

CÍL PRO JAKOUKOLIV PŮJČKU

CÍLEM JE ZÍSKAT ÚVĚR / PŮJČKU S NEJNIŽŠÍMI MOŽNÝMI ÚROKY A TO CO NEJRYCHLEJI

O krátkodobé půjčce, ať už ji poskytne kdokoliv, nelze ani na chvíli uvažovat jako o nárokové pomoci zdarma, ale, daleko spíše, jako o službě napomáhající a vedoucí ke stabilizaci a normalizaci finanční situace klienta. Prostředkem k dosažení tohoto cíle pak je získání standardních a přijatelných úrokových a plárkových podmínek od banky nebo nebankovní společnosti. Výsledkem snahy a postupu by VŽDY měly být schůdné, v případě konsolidace, oproti předchozímu stavu SNÍŽENÉ úroky, zachráněný majetek a stabilní standardní úrokové podmínky pro snazší a bezproblémové splácení v té nejbližší, ale i vzdálenější budoucnosti.

NIŽŠÍ ÚROK A RPSN NEJEN OD BANK

V žádném případě NEPLATÍ pravidlo, že právě a jen velký zavedený a známý bankovní ústav dokáže nabídnout nejnižší úrok. Mezi nabídkami od specializovaných nebankovních společností najdete řadu srovnatelných i levnějších nabídek než inzerují velké bankovní insntituce. Překvapení rozhodně není na místě. Malé a středně velké nebankovní společnosti si NEPOŘÍDILY administrativní budovy za miliardy, NEVYDÁVAJÍ desítky milionů měsíčně za televizní a tiskovou reklamu a NEPLATÍ svým zaměstnancům nejvyšší průměrné mzdy v ČR (CSU - 2Q/2018). Mají tak citelně nižší provozní náklady. To se (bohužel, jen u některých) projevuje v ceně a nabídkách jejich úvěrů, ale především v procesu a rychlosti schvalování online žádostí o jejich poskytnutí.

JAK NA TO - CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE

Hledáme takové společnosti nebo právní a finanční poradce, respektive subjekty, které mají prokazatelné zkušenosti se zadluženým, případně předluženým majetkem a denně spolupracují nejen s velkými bankami, se kterými dokáží sjednat podmínky nejlépe odpovídající finanční situaci klienta, jeho současným i budoucím příjmům a případně i hodnotě poskytnutých záruk za splácení úvěru.

PORAĎTE SE! Najít nabídku alespoň trochu odpovídající a vyhovující výše uvedeným požadavků je první krok. Ověřit si, zda je "výhodná", je sice až druhý krok, o to je ale DŮLEŽITĚJŠÍ. Zdarma Vám pomohou a poradí v Asociaci občanských poraden a neziskových společnostech zaměřených na právní a finanční poradenství ve finanční tísni a to zcela bezplatně / zdarma. Reálné a nezkreslené zkušenosti s financováním od převážné většiny jednotlivých poskytovatelů na českém trhu najdete díky intenzivním a každodenním zkušenostem s financováním každodenních soukromých finančních potřeb právě v občanských poradnách ..


PŮJČIT SI LZE I BEZ SPOLURUČITELE DO 3 000 000 KČ

Celkový počet nabídek s přívlastkem "bez ručení" a "ručitele" podle výše částky se na českém trhu mění VÍCE než často. Nové nebankovní i bankovní nabídky přibývají téměř každý den, současně se průběžně mění jejich vlastnosti tak, jak poskytovatelé svoje nabídky upravují a případně aktualizují tak, aby udrželi nebo vylepšily dosaženou pozici na trhu i krok se stále inovující a tím i silnější konkurencí:

  • do 5000 Kč - 5 aktuálních / platných nabídek
  • do 15000 Kč - 6 platných nabídek
  • do 25000 Kč - z 10 nabídek si už vyberete
  • od 25000 do 3 mil Kč - 6 nabídek - tady je už potřeba se poradit
  • na účet ihned až 800000 Kč - 24 nabídek, u kterých je lépe se poradit

FINANCOVÁNÍ BEZ RUČITELE S RYCHLÝM PŘEVODEM NA ÚČET

Ať už právě teď hledáte půjčku s jakýmkoliv přívlastkem, respektive vlastností: první zdarma, od lidí, bez registru, ihned na účet, bez poplatku, pro každého nebo bez dokládání příjmů, pod jednotlivými linky najdete hned několik podobných / konkurenčních / vzájemně zaměnitelných a navzájem srovnatelných příležitostí půjčit si od prověřených nebankovních společností s licencí České národní banky nebo renomovaných velkých komerčních bank působících na českém finančním trhu. Ideálním postupem pak je vybrat si dvě až tři ze všech nalezených, porovnat je a následně raději požadat o radu a pomoc (nebo alespoň o názor) s jejich porovnáním a to ZDARMA:

"Žádný učený z nebe nespadl" a "Nikdo nemůže vědět všechno". Poraďte se zadarmo / bezplatně v občanských a neziskových poradnách s lidmi, kteří mají zkušenosti se zadlužením, finanční tísní, předlužením, exekucemi na majetek dlužníka i refinancováním a následným zlevněním půjček. Jinými slovy: s lidmi, kteří jsou díky potřebným informacím a zkušenostem schopni dosáhnout kýženého a požadovaného výsledku.

V České republice, v každém větším městě, najdete desítky míst, kam můžete zavolat a zajít, probrat / projednat / prodiskutovat svůj vlastní návrh na řešení situace nebo nabídku, kterou jste našli a vyslechnout si názor nebo doporučení těch, kteří už situaci podobnou té Vaší pomohli několikrát řešit právě za podmínek podobných těm, v jakých se nacházíte i Vy a to vše navíc úplně zadarmo. Navíc, je více než pravděpodobné, že se Vám v poradně podaří získát i další nové nabídky, které lze na Internetu nalézt jen velmi obtížně / těžko. A možná budou, co se úroků a smluvních podmínek týče, i citelně výhodnější a levnější ..


PŮJČKY BEZ RUČITELE Z VYHLEDÁVAČE NEBO AGREGÁTORU

Vyhledávač půjček .. je internetová / webová aplikace pro odeslání vyplněného HTML formuláře žádosti o půjčku desítkám společností poskytujících spotřebitelské úvěry bez zajištění / ručení a to NAJEDNOU. Šance / pravděpodobnost na jejich získání oslovením většího počtu jedinou žádostí je tak vyšší a čas strávený vyhledáváním kratší. Má ale, podobně jako řada dalších možností, i své nevýhody.

Agregátor půjček: .. je obdobou vyhledávače, byť se trochu liší (z hlediska žadatele nepodstatně). Narozdíl od internetových vyhledávačů nepřijde žadateli seznam odpovědí na odeslanou (úplně a správně vyplněnou) žádost z webových stránek. Agregátor, ve většině případů, došlé odpovědi na poptávku mezi sebou porovná a zpět odešle jen takovou, kterou vyhodnotí jako "nejlépe odpovídající požadavkům / zadání". Výhodou je výše zmíněné automatické srovnání nabídek. Nevýhodou pak to, že žadatel / zájemce "nevidí" do nastavení srovnávače a tím ani do způsobu, jakým vzniknul finální výběr nabídky. Nezbývá mu, než provozovateli agregátoru půjček věřit, že vybral tu "nejlepší" pro žadatele, nikoli pro sebe a pro agregátor .. ten z každé uzavřené smlouvy získává provizi za přivedeného zákazníka.

Podrobnosti, podmínky a zákonné údaje vyhledávačů

Se zákonnými požadavky na informace poskytované zájemcům a žadatelům o financování jsou v případě vyhledávačů půjček nebo jejich alternativou, agregátorů, trochu potíže. Novelizovaný Zákon o spotřebitelském úvěru vyžaduje, aby stránka nebo informace o úvěru obsahovala kontaktní údaje, informaci o RPSN (viz nap59klad Wiki: roční procentuální sazba nákladů) a reprezentativní příklad. Pokud ale vyhledávač / agregátor rozesílá poptávku po spotřebitelském úvěru několika (desítkám) poskytovatelů a současně neví (a ani nemůže vědět), který z nich a jak na poptávku odpoví, neví ani, jakou nabídku předloží. V takovém případě není dost dobře možné zákonem požadované údaje poskytnout. Vyplynou totiž až z došlých nabídek. Znamená to, že vyhledávače a agregátory porušují zákon? Zdravý rozum napovídá, že ne, právník, pravděpodobně, odpoví, že ano ..

DOBŘE, ale co z výše uvedeného vyplývá? ZÁVĚR: Nebojte se vyhledávačů, agregátorů a už vůbec ne občanských poraden. Pokuste se je všechny spojit - Vaším cílem je získat férovou půjčku za férových smluvních i úrokových podmínek - to znamená co nejlevněji + co nejrychleji + a s co nejvyšší pravděpodobností schválení. A to bez chvilky času věnovanému hledání a srovnávání nejspíše nepůjde.

Toplist