Nebankovní půjčky bez ručitele

ihned na účet

Online půjčka bez spoluručitele ihned na účet

Krátkodobé i dlouhodobé půjčky, malé i na splátky, převážné z nebankovního sektoru, které nevyžadují dodatečné zajištění spoluručitelem, eventuálně "bez nahlížení do registru | poplatku | doložení příjmu" a podobně představují zákazníkům rychle poskytované prostředky pro případ nenadálého a spíše dočasné nouze v oblasti financí. Cílem takového úvěru je překlenout období nedostatku peněz malou | drobnou a krátkodobou peněžní injekcí nejlépe okamžitým schválením a následným připsáním na účet ihned tak, aby umožnily běžný každodenní život až do návratu k obyklým životním a finančním podmínkám.

Odlišnou podstatu pak mají skupiny těch dlouhodobých na splátky poskytujících vyšší částky, resp., obnosy v řádech desetitisíců a statisíců korun na pokrytí investičních a dlouhodobých potřeb s různou, ale typizovanou formou zajištění. Spotřebitelské úvěry se zástavou dávají ze své podstaty možnost získat nejvyšší reálný obnos (aniž by, eventálně, kontrolovaly doklady o celkových / minimálních příjmech) například pro zastavení, odvrácení a vyřešení exekuce. Pokud bude uzavření smlouvy o úvěru následovat bezproblémový průběh postupného umořování závazků, případně konsolidace / refinancování těch všech, resp., alespoň většiny existujících dluhů do jedné jediné s NIŽŠÍM úrokem a VÝHODNĚJŠÍM splátkovým kalendářem, pravděpodobnost uchování, příp. jiné formy záchrany soukromého majektu VÝZNAMNĚ VZROSTE.

CÍL PRO JAKÉKOLIV ZADLUŽENÍ

CÍLEM JE ZÍSKAT ÚVĚR S NEJNIŽŠÍMI MOŽNÝMI ÚROKY A TO CO NEJRYCHLEJI

O té krátkodobé, ať už ji poskytne kdokoliv, nelze ani na chvíli uvažovat jako o nárokové pomoci zdarma, ale, daleko spíše, jakožto o službě napomáhající a vedoucí ke stabilizaci a normalizaci fin. situace klienta. Prostředkem k dosažení tohoto cíle pak je získání standardních a přijatelných úrokových a splátkových podmínek od banky či jiné společnosti. Výsledkem snahy a postupu by VŽDY měly být schůdné, v případě konsolidace, oproti předchozímu stavu SNÍŽENÉ úroky, zachráněný majetek a stabilní standardní úrokové podmínky směřující ke snazšímu a bezproblémovému splácení v té nejbližší, ale i vzdálenější budoucnosti.

NIŽŠÍ ÚROK A RPSN NEJEN OD BANK - za žádných okolností NEPLATÍ pravidlo, že právě a jen velká zavedená a známá banka dokáže nabídnout nejnižší úrok. Mezi nabídkami od firem specializovaných na poskytování dlouhodobého financování najdete řadu srovnatelných i levnějších nabídek než inzerují "silné" a zavedené instituce. Překvapení rozhodně není na místě. Malé a středně velké společnosti si NEPOŘÍDILY administrativní budovy za miliardy, NEVYDÁVAJÍ desítky až stovky milionů měsíčně za televizní a tiskovou reklamu a NEPLATÍ svým zaměstnancům výrazně nadprůměrné mzdy v ČR (CSU - 2Q/2018). Mají tak zjevně nižší provozní náklady. To se (bohužel, jen u některých) projevuje v ceně a nabídkách jejich úvěrů, ale zejména v procesu zpoplatnění a rychlosti schvalování online žádostí o jejich poskytnutí.

JAK NA TO - CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE

Hledáme takové firmy anebo právní a finanční poradce, respektive podnikatelské subjekty, které mají prokazatelné zkušenosti se zadluženým, eventuálně předluženým majetkem a denně spolupracují nejen s velkými bankami, se kterými dokáží sjednat nastavení optimálně odpovídající skutečné příjmové i nákladové situaci klienta, jeho současným i budoucím příjmům a, eventuelně, i hodnotě smluvně poskytnutých záruk za pravidelné splácení.

PORAĎTE SE! Najít alespoň částečně adekvátní nabídku vyhovující výše uvedeným požadavkům je prvním krokem. Ověřit si, zda je "výhodná", je sice až druhý krok, o to je ale DŮLEŽITĚJŠÍ. Zadarmo Vám pomohou a poradí v Asociaci občanských poraden a neziskových společnostech zaměřených na právní a dluhové poradenství v nastalé tísni a to zcela bezplatně. Reálné a nezkreslené zkušenosti s financováním od převážné většiny jednotlivých poskytovatelů v tuzemském (národním) úvěrovém prostoru naleznete díky intenzivním a každodenním zkušenostem s financováním každodenních i dlouhodobých soukromých finančních potřeb zrovna ve veřejných poradnách ..


DO 3 000 000 KČ TO JDE I BEZ SPOLUGARANTA - celkový počet příležitostí s přívlastkem a podle nabízené sumy se v posledních několika letech mění VÍCE než často. Nové možnosti z obou vzájemně soupeřících oborů přibývají téměř každý týden. Současně se průběžně mění i vlastnosti jejich produktů tak, jak poskytovatelé svoje nabídky upravují a systematicky aktualizují, aby udrželi a vylepšili dosaženou pozici na trhu i krok se stále inovující a tím i posilující konkurencí:

  • do 5000 Kč - 5 aktuálních / platných
  • do 15000 Kč - 6 pravidelně aktualizovaných
  • do 25000 Kč - z 10 stále akt. si už vyberete
  • od 25000 do 3 miliónů Kč - 6 nabídek - tady už je na místé se poradit
  • až 800 000 Kč na účet - 24/5 soustavně aktualizovaných, u kterých ale bude lepší vyslechnout si názor zkušenějších

FINANCOVÁNÍ BEZ RUČENÍ A S RYCHLÝM PŘEVODEM

Ať už nyní hledáte "krátké" peníze s jakýmkoliv přívlastkem, respektive vlastností: první zdarma, od lidí, do banky, bez poplatků / registru / dokládování příjmů, případně pro každého, pod jednotlivými linky můžete objevit hned několik podobných / konkurenčních / vzájemně zaměnitelných a navzájem srovnatelných šancí jak a kde je dostat od prověřených společností s licencí České národní banky anebo renomovaných velkých komerčních bank působících na našem finančním trhu. Ideálním postupem pak je vybrat si dvě až tři ze všech nalezených, porovnat je a následně raději požadat o radu a pomoc (příp. aspoň o názor) s jejich porovnáním a to ZDARMA:

"Žádný učený z nebe nespadl" a "Nikdo nemůže vědět všechno". Poraďte se naprosto bezplatně v občanských a neziskových poradnách s lidmi, kteří jsou v každodením styku s problematikou úvěrování a se zadlužením, s dočasnou fin. tísní a předlužením, exekucemi na majetek dlužníka i refinancováním a následným zlevněním existujícího dluhového problému. Jinými slovy: s lidmi, kteří jsou díky potřebným a přesným informacím a zkušenostem schopni dosáhnout kýženého a požadovaného výsledku.

V České republice, v každém větším městě, naleznete místo, kam můžete zavolat a zajít, probrat / projednat / prodiskutovat svůj vlastní návrh na řešení situace nebo nabídku, kterou jste našli a vyslechnout si doporučení či posudek těch, kteří už situaci podobnou té Vaší pomohli několikrát řešit za podmínek podobných zrovna těm, v jakých se nacházíte i Vy a to vše navíc úplně bezplatně. Navíc, je více než pravděpodobné, že se Vám v poradně podaří získát i další nové návrhy a řešení, ať již bankovní popřípadě ty ze sektoru stojícího mimo zákonem požadované bankovní licencování a to včetně těch, které lze na Internetu nalézt jen velmi obtížně / těžko. A možná budou, co se úroků a smluvních ustanovení týče, rychlá i citelně výhodnější a levnější ..


VYHLEDÁVAČE NEBO AGREGÁTORY

Vyhledávač půjček .. je internetová / webová aplikace odesílající vyplněný HTML formulář žádosti desítkám firem poskytujících spotř. úvěry s nulovým zajištěním / ručením a to NAJEDNOU. Šance / pravděpodobnost na jejich získání oslovením většího počtu jedinou žádostí je tak vyšší a čas strávený vyhledáváním kratší. Má, podobně coby řada dalších možností, i své nevýhody.

Agregátor půjček: .. je obdobou vyhledávače, byť se poněkud liší (z hlediska žadatele nepodstatně). Narozdíl od internetových vyhledávačů nepřijde žadateli seznam odpovědí na odeslanou (úplně a správně vyplněnou) žádost z webových stránek. Agregátor, ve většině případů, došlé odpovědi na poptávku mezi sebou porovná a zpět odešle jen takovou, kterou vyhodnotí jako "nej-?? adekvátní požadavkům / zadání". Výhodou je již dříve zmíněné automatické srovnání dle podrobného zadání. Nevýhodou pak to, že žadatel / zájemce "nevidí" do nastavení srovnávače a tím ani do způsobu, jakým vzniknul finální výběr z "koše nabídkami". Nezbývá mu věřit, že provozovatel agregátoru vybral z doručených reakcí tu "nejlepší" pro žadatele, nikoli pro sebe a majitele agregátoru .. ten z každé uzavřené smlouvy získává peněžní provizi za přivedeného zákazníka.

Podrobnosti a zákonné údaje vyhledávačů

Se zákonnými požadavky na informace poskytované zájemcům a žadatelům o rychlý zdroj financí jsou v případě vyhledávačů, resp., jejich alternativou, agregátorů, trochu potíže. Novelizovaný Zákon o spotřebitelském úvěru vyžaduje, aby stránka nebo informace o úvěrech a obecných podmínkách obsahovala kontaktní údaje, informaci o RPSN (viz například Wiki: roční procentuální sazba nákladů) a reprezentativní příklad. Pokud vyhledávač / agregátor rozešle požadavek po financování na bezprostřední (neinvestiční) spotřebu několika (desítkám) poskytovatelů a současně neví (a ani nemůže vědět), který z nich a jak na poptávku zareaguje. Neví ani, jaký obchodní návrh předloží. Za takových okolností není dost dobře možné zákonem požadovaná data poskytnout. Vyplynou totiž až z došlých návrhů. Znamená to, že provozovatelé těchto aplikací porušují zákon? Zdravý rozum napovídá, že ne, právník, pravděpodobně, odpoví, že ano ..

DOBŘE, ale co z uvedeného vyplývá? ZÁVĚR: Nebojte se vyhledávačů, agregátorů a už vůbec ne veřejných a charitativních poraden. Pokuste se je všechny spojit - Vaší metou je dohledat a dopracovat se k férové příležitosti za férových smluvních i úrokových podmínek - to znamená co nejlevněji + co nejrychleji + a s co nejvyšší pravděpodobností schválení. A to beze chvilky času věnovanému hledání a srovnávání nejspíše nepůjde.

Toplist