Nebankovní půjčky bez ručitele

ihned na účet

Online půjčka bez spoluručitele ihned na účet

Krátkodobé i dlouhodobé půjčky, malé i na splátky, převážné z nebankovního odvětví, které nevyžadují dodatečné zajištění spoluručitelem, eventuálně "bez nahlížení do registru | poplatku | doložení příjmu" a podobně představují zákazníkům rychle poskytované prostředky pro případ nenadálého a spíše dočasné nouze v oblasti financí. Účelem takového úvěru je překlenout nedostatek peněz malou | drobnou a krátkodobou "injekcí" nejlépe okamžitým schválením a následným připsáním na konto tak, aby umožnily běžný každodenní život až do návratu k obyklým životním a finančním podmínkám.

Odlišnou podstatu pak mají skupiny těch dlouhodobých na splátky (i na ruku) zpřístupňujících zásadnější částky, resp., obnosy v řádech desetitisíců a statisíců korun na pokrytí investičních a dlouhodobých potřeb s různou, ale typizovanou formou zajištění. Ty se zástavou dávají ze své podstaty možnost získat nejvyšší reálný obnos (aniž by kontrolovaly doklady o celkových / minimálních příjmech) například pro zastavení, odvrácení a řešení exekuce. Pokud bude uzavření smlouvy následovat bezproblémový průběh postupného umořování závazků, případně konsolidace / refinancování aktivních, resp., přinejmenším většiny, existujících dluhů do jedné jediné s NIŽŠÍM úrokem a VÝHODNĚJŠÍM splátkovým kalendářem, pravděpodobnost uchování, příp. jiné formy záchrany soukromého majektu VÝZNAMNĚ VZROSTE.

CÍL PRO JAKÉKOLIV ZADLUŽENÍ

CÍLEM JE ÚVĚR S NEJNIŽŠÍMI MOŽNÝMI ÚROKY A TO CO NEJRYCHLEJI

O té krátkodobé, ať už ji poskytne kdokoliv, nelze ani na chvíli uvažovat jako o pomoci ve formě nároku, ale, daleko spíše, jakožto o službě napomáhající a vedoucí ke stabilizaci a normalizaci fin. situace klienta. Prostředkem k dosažení tohoto cíle pak je dojednání standardních a přijatelných splátkových podmínek u banky či jiné společnosti. Výsledkem snahy a postupu by VŽDY měly být schůdné, v případě konsolidace, oproti předchozímu stavu SNÍŽENÉ úroky, zachráněný majetek a stabilní standardní podmínky směřující ke snazšímu a bezproblémovému splácení v té nejbližší, ale i vzdálenější budoucnosti.

NIŽŠÍ ÚROK A RPSN NEJEN OD BANK - za žádných okolností NEPLATÍ pravidlo, že právě a jen velká zavedená a známá banka dokáže nabídnout tu nejnižší. Mezi nabídkami od firem specializovaných na poskytování dlouhodobého financování najdete řadu srovnatelných i levnějších nabídek než inzerují "silné" a zavedené instituce. Překvapení rozhodně není na místě. Malé a středně velké společnosti si NEPOŘÍDILY administrativní budovy za miliardy, NEVYDÁVAJÍ desítky až stovky milionů měsíčně za televizní a tiskovou reklamu a NEVYPLÁCÍ svým zaměstnancům výrazně nadprůměrné mzdy v ČR (CSU - 2Q/2018). Mají tak zjevně menší provozní náklady. To se (bohužel, jen u některých) projevuje v ceně a nabídkách, ale zejména v procesu zpoplatnění a rychlosti schvalování online žádostí o jejich poskytnutí.

JAK NA TO - CESTA K CÍLI

Hledáme takové firmy anebo právní a finanční poradce, respektive podnikatelské subjekty, které mají prokazatelné zkušenosti se zadluženým / předluženým majetkem a denně spolupracují nejen s těmi velkými se kterými dokáží sjednat nastavení optimálně odpovídající skutečné příjmové i nákladové situaci klienta, jeho současným i budoucím příjmům a, eventuelně, i hodnotě smluvně poskytnutých záruk za pravidelné splácení.

PORAĎTE SE! Najít alespoň částečně přiměřenou nabídku vyhovující výše uvedeným požadavkům je prvním krokem. Ověřit si, zda je "výhodná", je sice až druhý krok, o to je ale DŮLEŽITĚJŠÍ. Zadarmo Vám pomohou a poradí v Asociaci občanských poraden a zájmových společnostech zaměřených na dluhové poradenství v nastalé tísni a to zcela nezištně. Reálné a emocemi nezkreslené zkušenosti s financováním od jednotlivých poskytovatelů v tuzemském (národním) prostoru naleznete díky intenzivním i opakujícím se zkušenostem s financováním každodenních soukromých životních potřeb zrovna ve veřejných poradnách ..


DO 3 000 000 KČ TO JDE I BEZ SPOLUGARANTA - celkový počet příležitostí "s přívlastkem" a podle nabízené sumy se v posledních několika letech mění VÍCE než často. Nové možnosti z obou vzájemně soupeřících oborů přibývají téměř každý týden. Současně se průběžně "proměňují" i klíčové a "kosmetické" vlastnosti produktů tak, jak poskytovatelé svoje nabídky upravují a systematicky inovují, aby udrželi a vylepšili dosaženou pozici na trhu i krok se stále inovující a tím i posilující konkurencí:

  • do 5000 Kč - 5 aktuálních
  • do 15000 Kč - 6 pravidelně aktualizovaných
  • do 25000 Kč - z 10 si už vyberete
  • od 25000 do 3 miliónů Kč - 6x - tady už je na místé se poradit
  • až 800 000 Kč - 24/5, u kterých bude vhodnější vyslechnout si názor zkušenějších

FINANCOVÁNÍ BEZ RUČENÍ A S RYCHLÝM PŘEVODEM

Ať už nyní hledáte "krátké" peníze s jakýmkoliv "atributem" / vlastností: první zdarma, od lidí, do banky, bez poplatků / Solusu / dokládování příjmů, pro každého, pod jednotlivými linky můžete objevit hned několik obdobných / konkurenčních a zaměnitelných šancí jak a kde je obdržet od prověřených společností s licencí ČNB anebo velkých komerčních a renomovaných institucí působících na našem finančním trhu. Ideálním postupem pak je vybrat si dvě až tři ze všech nalezených, porovnat je a následně raději požadat o radu (příp. aspoň postřehy) a pomoc s jejich porovnáním:

"Žádný učený z nebe nespadl" a "Nikdo nemůže vědět všechno". Poraďte se naprosto bezplatně v občanských a neziskových poradnách s lidmi, kteří jsou v každodením styku s problematikou i se zadlužením, s dočasnou fin. tísní a předlužením, exekucemi na majetek dlužníka i refinancováním a zlevněním existujícího dluhového problému. Jinými slovy: s lidmi, kteří jsou díky nezbytným a přesným informacím schopni dosáhnout kýženého výsledku.

V České republice, v každém větším městě, objevíte místo, kam můžete zavolat a zajít, probrat / projednat / prodiskutovat svůj vlastní koncept řešení situace nebo podnět, který jste našli a nechat si vysvětlit doporučení či posudek těch, kteří už záležitost podobnou té Vaší pomohli několikrát řešit a to vše navíc úplně nezávazně. Nadto je pravděpodobné, že se Vám v poradně podaří získát i další nové návrhy, z obou dominantních sektorů (i mimo zákonem požadované licencování) a to včetně těch, které lze na Internetu nalézt jen velmi obtížně / těžko. A možná budou, co se procent a smluvních ustanovení týče, i citelně výhodnější a levnější ..


VYHLEDÁVAČE NEBO AGREGÁTORY

Vyhledávač půjček .. je internetová / webová aplikace odesílající vyplněný HTML formulář žádosti desítkám poskytujících spotř. úvěry s nulovým zajištěním / ručením a to NAJEDNOU. Šance na získání oslovením většího počtu jedinou operací je tak vyšší a strávený čas kratší. Má, stejně coby řada dalších, i své nevýhody.

Agregátor: .. je obdobou vyhledávače, byť se poněkud liší (z hlediska žadatele nepodstatně). Narozdíl od internetových vyhledávačů nepřijde žadateli seznam reakcí na odeslanou (správně vyplněnou) žádost z webových stránek. Agregátor, ve většině případů, došlé odpovědi mezi sebou porovná a zpět odešle jen takovou, kterou vyhodnotí jako "nej-?? / adekvátní zadání". Výhodou je již dříve zmíněné automatické porovnání dle podrobných instrukcí. Nevýhodou pak to, že žadatel / zájemce "nevidí" do parametrů srovnávače a tím ani do způsobu, jakým vzniknul finální výběr z "koše s nabídkami". Nezbývá mu věřit, že provozovatel agregátoru vybral z doručených tu "nejlepší" pro žadatele, nikoli pro sebe a majitele agregátoru .. ten z každé uzavřené transakce získává peněžní provizi za přivedeného zákazníka.

PODROBNOSTI A ZÁKONNÉ ÚDAJE - se zákonnými požadavky na informace poskytované zájemcům a žadatelům o spolehlivý zdroj financí jsou u vyhledávačů a jejich alternativy, agregátorů, trochu potíže. Novelizovaný Zákon o spotřebitelském úvěru vyžaduje, aby stránka nebo sdělení o obecných podmínkách obsahovaly kontaktní údaje, RPSN (viz kupříkladu Wiki: roční procentuální sazba nákladů) a reprezentativní příklad. Pokud agregátor obešle s požadavkem po financování na bezprostřední (neinvestiční) spotřebu několik poskytovatelů a zároveň netuší, který z oslovených a jak na poptávku zareaguje. Neví ani, jaký obchodní návrh předloží. I proto není dost dobře možné požadovaná data poskytnout. Vyplynou totiž až z došlých návrhů. Porušují tito provozovatelé zákon? Zdravý rozum napovídá, že ne, právník, pravděpodobně, odpoví, že ano ..

Co z uvedeného vyplývá? ZÁVĚR: Nebojte se vyhledávačů a už vůbec ne poraden a charit. Pokuste se je spojit - Vaší metou je dohledat a dopracovat se k férové příležitosti za férových smluvních podmínek - to znamená co nejlevněji + co nejrychleji + a s maximální pravděpodobností schválení. A to beze chvilky času věnovanému hledání a srovnávání nejspíše nepůjde.

Toplist